Šta znači LUBARDA?

» lubarda • ženski rod (vojska) Stari ratnički top, bombarda, kumbara.