Šta znači LOŠ?

» loš • pridev Nije dobar, reč koja označava da nešto više nije ispravno ili da više ne može da obavlja svoj posao.

» Pogledajte i los «