Šta znači LOKALIZAM?

» lokalizam • muški rod Zalaganje za usko shvaćene interese svog mesta ili kraja koji su u suprotnosti sa interesima šire zajednice;
Govorna ili kakva druga osobina nekog kraja, dijalektizam (lat.)
Reč koja je u upotrebi u jednom lokalnom području.