Šta znači LOKALITET?

» lokalitet • muški rod Mesto, predeo, kraj (s obzirom na njegove naročite prilike, njegov položaj i dr.).
Govorna osobina nekog kraja; v. lokalizam (lat.)