Šta znači LOKACIJA?

» lokacija • ženski rod Određivanje položaja (npr. broda);
Smeštaj pojedinih privrednih objekata na nekom području ili u nekom mestu;
Izdavanje ili uzimanje pod zakup ili kiriju, iznajmljivanje, iznajmljenje; zakupnina, kirija. (lat.)