Šta znači LJUTILO?

» ljutilo • imenica LJut ukus nečega.