Šta znači LJUSPAST?

» ljuspast • pridev Koji je u obliku ljuspe.