Šta znači LJEŠI?

» LJeši • ženski rod (mitologija) Šumske vile u ruskom folkloru.