Šta znači LITOMORFI?

» litomorfi Kamenje koje ima oblik čega (životinje, čoveka, glave i dr.).