Šta znači LITOFIZE?

» litofize • (geologija) Povelike šupljikave lopte od koncentrično naslaganih ljusaka kristalisane silicije.