Šta znači LITOFAG?

» litofag • muški rod Onaj koji jede ili glođe kamen.