Šta znači LITANTRACITI?

» litantraciti Okamenjene biljke u kamenom uglju.