Šta znači LISTA?

» lista • ženski rod Spisak, popis.

» lista • ženski rod (računari) Spisak,
Skup podataka uređen po nekom redosledu. Programi obično pamte liste kao nizove ili kao povezane liste. Telefonski imenik je lista imena i brojeva. Spisak za kupovinu bakaluka je takođe lista.
DOS-ova komanda koja prikazuje sadržaj datoteke.