Šta znači LIPTAUER?

» liptauer • muški rod Vrsta finog ovčijeg sira koji se izrađuje u Liptovu, u Slovačkoj.