Šta znači LIPOID?

» lipoid • muški rod (hemija) Jedinjenje slično masti koje se, za razliku od masti, ne može pretvoriti u sapun.