Šta znači LIPEMIJA?

» lipemija • ženski rod (medicina) Lipemija je prisustvo velikih količina masnih materija, zvanih lipidi, u krvi (holesterol, trigliceridi).
Umnožavanje inače veoma male sadržine masti u krvi, kod teških slučajeva šećerne bolesti i hroničnog alkoholizma. (grč.)