Šta znači LIKTORI?

» liktori Sluge i pratioci najviših državnih činovnika kod starih Rimljana (diktatora, konzula i predatora); oni su nosili pred svojim gospodarima sinove pruća (fasces), iz čije je sredine strčala sekira, kao znak sudske vlasti; inače su bili u svemu slepi izvršioci volje svojih gospodara. (lat.)