Šta znači LID?

» lid • muški rod (muzika) Narodna pesma, pripevka, naročito u doba romantizma (nem.)
Vodeći instrument u džez-orkestrima, najčešće truba ili kornet (eng.)

» lid • muški rod (novinarstvo) Glava vesti; pravilo da početna rečinica vesti sadrži sve glavne podatke o događaju (eng.)