Šta znači LIBERALIZOVATI?

» liberalizovati • glagol Sprovesti, sprovoditi liberalizaciju u upravljanju državnim i društvenim poslovima (lat.)