Šta znači LIBERALIZOVANJE?

» liberalizovanje • imenica Glagolska imenica od liberalizovati (lat.)