Šta znači LIBERALIZAM?

» liberalizam • muški rod Slobodoumniji politički pokret; koncepcija koja zastupa izvesne napredne reforme. Npr. moderni liberalizam u SAD traži sada smeliji razvoj državnog kapitalizma. (lat.)