Šta znači LEGALIZIRATI?

» legalizirati • glagol Ozakoniti, učiniti nešto zakonitim, pravnovaljanim;
Prestati sa skrivenim, nezakonitim radom; početi s radom javno, slobodno u skladu sa zakonom (lat.)