Šta znači LEĐERISIMO?

» leđerisimo • prilog (muzika) Veoma lako, posve lako, bez imalo usiljavanja.