Šta znači LEĐERELJ?

» leđerelj • tal. leggiere muzički: lako, s lakoćom, bez usiljavanja.