Šta znači LEDINA?

» ledina • ženski rod Poljana, livada.