Šta znači LEDI-LAJK?

» ledi-lajk • eng. lady-like ono što odgovara jednoj otmenoj gospođi, što je u skladu sa položajem jedne ledi.