Šta znači LEDI?

» ledi • ženski rod Izraz kojim se oslovljava otmena žena ili devojka u Engleskoj, dama; Ledi, Bogorodica. (eng.)