Šta znači LEANDER?

» Leander • muški rod (mitologija) LJubavnik Herin, koji je svake noći plivao iz Abida u Sest dragani na sastanak, dok se nije udavio u Helespontu.