Šta znači LAVRA?

» lavra • ženski rod Prvobitno: ćelija anahoreta; docnije: veći pravoslavni manastir, naročito koji je sedište i episkopa (lavri ima u Jerusalimu, Rusiji, Svetoj Gori i dr.). (grč.)