Šta znači LAVIRINT?

» lavirint • muški rod U starom veku (u Grčkoj i Egiptu) građevina sa više prostorija i mnogo hodnikau kojima se moglo lako zalutati;
Vrt sa mnogo izukrštanih staza u kojima se teško snaći;
Prenosno: zbrka, težak položaj iz kojega je teško naći izlaz (grč.)