Šta znači LATOMIJA?

» latomija • ženski rod Kamenolom, majdan kamena; podzemne tamnice u kamenolomima kod Sirakuze (za vlade tiranina Dionizija); slobodno zidarstvo.