Šta znači LATITUDINALAN?

» latitudinalan • pridev Širinski, koji se tiče geografske širine.