Šta znači LATITUDA?

» latituda • ženski rod Širina, postranstvo; geogr. širina, uglovno otstojanje na podnevku (meridijanu) nekog mesta južno od polutara (ekvatora); astr. uglovno otstojanje nekog nebeskog tela od ekliptike ("nebeska latituda"); sloboda, polje rada. (lat.)