Šta znači LATINSTVO?

» latinstvo • imenica Rimokatolička vera, crkva, katoličanstvo. (lat.)