Šta znači LATINSKI?

» latinski • pridev Koje pripada Latinima, Rimljanima;
Mletački; italijanski; zapadnjački (lat.)