Šta znači LATINOFOBIJA?

» latinofobija • ženski rod Strah od Latina i njihovog uticaja, naročito od agresivnosti rimokatoličke crkve;
Mržnja na Latine; up. Latini 2.