Šta znači LATINI?

» Latini pl. Prastari stanovnici Lacijuma, stare oblasti današnje Italije u kojoj leži Rim;
Među Srbima odomaćeni naziv za sve pripadnike rimokatoličke veroispovesti.