Šta znači LATIFOLAN?

» latifolan • pridev Širokolist, koji ima široke listove.