Šta znači LATI?

» lati Latice, delovi cveta (pesn.)