Šta znači LATERNIZIRATI?

» laternizirati • l. latlerna obesiti koga o fenjerski direk.