Šta znači LATERIRATI?

» laterirati • glagol Računske stavke po stranama sabrati da bi se iznos dobiven na jednoj strani (latus) preneo na narednu stranu.