Šta znači LATERALAN?

» lateralan • pridev Bočni, pobočni, sa strane, sporedni.
Glas, tvori se tako da vazduh prolazi uz obe strane jezika;
Srodstvo po pobočnoj liniji (lat.)