Šta znači LATEKS?

» lateks • muški rod Mlečni sok iz kaučukovog drveta od kojeg se dobija kaučuk (grč.)