Šta znači LASTOREP?

» lastorep • muški rod (muva) Krupni dnevni leptir.