Šta znači LARVIRAN?

» larviran • pridev Pod obrazinom, prikriven; larvirane bolesti, bolesti kod kojih se neki simptomi ne pojavljuju.