Šta znači LARPURLARTIZAM?

» larpurlartizam • muški rod Umetnost zbog umetnosti, shvatanje po kome umetnost treba da postoji samo zbog umetnosti, a nikako ne sme da bude sredstvo ili cilj čemu drugom (deviza Teodora Gotjea). (fr.)