Šta znači LARMA?

» larma • ženski rod Galama, vika, buka, treska (nem.)