Šta znači LARINGOSKOP?

» laringoskop • muški rod (medicina) Malo ogledalo u veličini metalnog dinara, na držalju; pomoću koga se vrši pregled grkljana, dušnika i obližnjih organa (pronađeno 184usavršeno 1858).