Šta znači LARI?

» lari • (mitologija) Kod starih Rimljana: domaći, kućni bogovi, bogati zaštitnici doma, blagotvorni duhovi preminulih ukućana; up. penati.