Šta znači LARGO?

» largo • prilog (muzika) Lagano, polagano,rastegnuto, razvučeno; trg. obilno i zbog toga jeftino. (ital.)